Dolina Małej Łąki

ZOBACZA PANORAMĘ 3D DOLINY MAŁEJ ŁĄKI - KLIKNIJ TUTAJ

Dolina Małej Łąki - Tatrach, o długości 5,4 km i powierzchni ok. 5,7 km2. Jest najmniejszą z walnych dolin tatrzańskich. Dolina opiera się o główną grań Łysanek (1445 m n.p.m.) oraz masywem Małego Giewontu (1728 m n.p.m.) i Siodłowej Turni (1 647 m n.p.m.) Od strony zachodniej ograniczona jest Skoruśniakiem.

Część północna doliny, pomiędzy ścianami Czerwonego Grzbietu i Kopy Kondrackiej, ma postać głębokiego wciosu o przekroju V-kształtnym, część środkowa i południowa zaś charakteryzują się profilem U-kształtnym, właściwym dla dolin polodowcowych. W dolnej części, na tzw. Rówienkach obserwować można dobrze zachowane moreny boczne lodowca.

Centralną częścią Doliny Małej Łąki jest Wielka Polana Małołącka, przez którą przebiegają szlaki turystyczne. Północną część doliny pokrywają lasy dolnoreglowe, środkowa część jest porośnięta świerkami oraz łąkami — jest to roślinność regla górnego. Południowa część doliny porośnięta jest przeważnie kosodrzewiną. W rejonie górnego zamknięcia doliny znajduje się Jaskinia Wielka Śnieżna.

Dolina Małej Łąki jest przez wielu uważana za jedną z najładniejszych dolin tatrzańskich. Wielka, świetlista polana, zamknięta od południa łańcuchem gór, z imponującym urwiskiem Wielkiej Turni, jest zwykle miejscem dłuższego postoju turystów. Dawniej dolina była jednym z ważniejszych terenów pasterskich w Tatrach. Gleba jest tutaj żyzna, jak na warunki tatrzańskie, a trawa bujna. Na Rówienkach stały niegdyś szałasy. Po zniesieniu wypasu górna część doliny, stoki wschodnie i zachodnie zarosły już lasem, podobnie, jak Mała Polana obok Rówienek. Jeszcze tylko Wielka Polana zachowuje swój bezleśny charakter, ale i ona zmniejsza stopniowo swoją powierzchnię, opanowywana przez świerki posuwające się od krawędzi lasu.

Znajduje się tutaj najliczniejsze w polskich Tatrach stanowisko bardzo u nas rzadkiego gatunku rośliny górskiej - zarzyczki górskiej.

Szlaki turystyczne:

czarny – w dolnej części polany czarny szlak (tzw. Ścieżka nad Reglami) od wylotu Doliny Małej Łąki. Dalej prowadzi poprzez Przysłop Miętusi, Dolinę Miętusią i Zahradziska do Doliny Kościeliskiej.

żółty – przez całą długość polany, jej środkiem żółty szlak od wylotu Doliny Małej Łąki na Kopę Kondracką poprzez Kondracką Przełęcz.

Dolina Małej Łąki

Źródło: pl.wikipedia.org

Kategoria: Doliny tatrzańskie